Zwembadoverkappingen    Zwembadoverkapping    Zwembadoverdekkingen    Zwembaden    Veranda

Pool Cover - Social Networks
Facebook Fan Page van Pool Cover
Twitter van Pool Cover
contacteer ons wij bellen u terug
presentatie kwaliteit en norm




POOL COVER

Hoogwaardige zwembad- en terrasoverdekkingen die beantwoorden aan de normen

Onze belangrijkste doelstelling: OPTIMALE KWALITEIT




Bij POOL COVER is optimale kwaliteit altijd al de belangrijkste doelstelling geweest.


Alle leden van ons team trachten voortdurend uit te munten in wat ze doen.


Elk met hun eigen knowhow en technische vaardigheden spannen ze zich in om u een afgewerkt product te leveren van topniveau.


Hoe?


 • door de familiale sfeer van POOL COVER en de menselijke dimensie te behouden;

 • door het hele project lang naar u te luisteren en door te anticiperen op uw verwachtingen;

 • dankzij een perfecte beheersing en kennis van het product leidt ons team u naar de formule die het best beantwoordt aan uw vraag;

 • door nauwlettend de bestekken en plannen te respecteren, geheel volgens uw wensen, en te voldoen aan de technische vereisten en de geldende normen;

 • door een permanente bijscholing te voorzien voor alle personeelsleden, zodat ze aan de top van hun activiteitendomein binnen de onderneming blijven.

Onze klanten regelmatig nieuwe verbeteringen en de naleving van een strikt bestek, namelijk:


 • beheersing, anticiperen op de verwachtingen van onze klanten met het oog op klantentevredenheid;
 • naleving van de geldende normen en zelfs meer indien mogelijk;
 • voortdurende verbetering van de efficiëntie van de onderneming en, bijgevolg, van de economische prestaties.
 • 'non-kwaliteit' komt een onderneming uiteindelijk duur te staan! (bijvoorbeeld de non-kwaliteit van de naverkoopdienst)
 • het mobiliseren van al onze vaardigheden en talenten om gezamenlijke doelen te bereiken, tot ieders tevredenheid, en de teamspirit te ontwikkelen.
  Dat vertaalt zich voornamelijk in het respect voor het werk van de anderen;
 • een professionele houding op alle niveaus van de onderneming.


Een voorbeeld?


De tevredenheidsenquête van POOL COVER bij zijn klanten.


Een jaar na de installatie van hun zwembadoverdekking ontvangen alle klanten een brief waarin we 3 eenvoudige vragen stellen. Ze moeten die enkel beantwoorden met "Tevreden", "Matig tevreden", "Ontevreden" of "Geen mening":


1ste vraag:

Bent u tevreden over uw Pool Cover zwembadoverdekking?

2de vraag:

Bent u tevreden over de plaatsingsdienst van Pool Cover?

3de vraag:

Bent u tevreden over de globale service van Pool Cover?


Resultaat van onze kwaliteitsenquêtes in 2008, 2009 en 2010?


Een tevredenheidsgraad van 95,17%!









Afdekkingen Pool Cover op Youtube RSS van Pool Cover 
iso 9001 Kiwa 3m makrolon sabic lexan sapa